• ikon
  Jens Peder Gregersen den 18-09-2017
  Kære elever, forældre og ansatte.
  Så er renoveringen snart tilendebragt.
  Byggefirmaet Juel Nielsen er nu i gang med de sidste fejl/mangel udbedringer, hvilket betyder at 8. og 9. klasserne kan flytte i de ny klasselokaler, torsdag den 28. september.
  De kreative faglokaler kan naturligvis også bruges, men vi må nok forvente at oprydningen kan tage nogle dage.
  Afrigningen af byggepladsen vil sideløbende foregå og forventes fjerne senest til efterårsferien.
  Den officielle indvielse af skolen sker torsdag den 12. oktober, nærmere herom senere.
  Jens Peder
 • ikon
  Eskil Frøding den 05-07-2017
  Unilogin - nyt login til forældreintra !

  I hele Danmark får alle forældre til børn i folkeskolen i de kommende måneder et Unilogin. Formålet er, at ét forældrelogin skal give forældre adgang til en lang række informationer omkring barnets skolegang.
  I første omgang giver dit forældre-Unilogin adgang til forældreintra, og årsplaner (i Meebook), og på sigt også bl.a. undervisningsforløb, karakterer og elevplaner. Hvis man som forældre har børn på flere skoler, så skal man nu kun anvende ét login.

  Forældre, der allerede har et Unilogin, fordi de måske samtidig er lærere eller pædagoger, skal blot bruge deres eksisterende Unilogin til forældreintra.
   
  Indtil den 1. september 2017 vil der være adgang til forældreintra med både almindeligt login og Unilogin. Herefter vil der kun være adgang med Unilogin.

  Hvis du har spørgsmål vedrørende oprettelsen af Unilogin til forældre, så tag venligst kontakt til administrationen på dit barns skole.

  Sådan får du et forældre-Unilogin: Se vejledningen i bilaget